Zakres ubezpieczenia mieszkania

W zasadzie ubezpieczyć można niemal wszystkie składniki posiadanego majątku. Ochrona mieszkania czy domu wraz z całym jego wyposażeniem wydaje się być sytuacją optymalną. Trzeba jednak wspomnieć, że wiąże się z odpowiednio wyższymi kosztami ubezpieczenia mienia.

W końcu im szerszy zakres ochrony, tym trzeba liczyć się z wyższym poziomem składki ubezpieczeniowej. W celu określenia przedmiotu ubezpieczenia warto jest sporządzić spis majątku. Aby ułatwić sobie zadanie można skorzystać z dostępnych w Internecie arkuszy lub też sporządzić samodzielnie podobną listę, która powinna składać się z nazwy składnika oraz jego szacowanej wartości. W znacznym stopniu pomoże to określić sumę ubezpieczenia tych przedmiotów, dzięki czemu zbliżymy się o krok do wybrania polisy odpowiadającej potrzebom. Z kolei za niska suma ubezpieczenia grozi niedoubezpieczeniem, natomiast zbyt wysoka wiąże się z przepłacaniem za ochronę ubezpieczeniową. W razie zdarzenia losowego, w przypadku kiedy będziemy mieć do czynienia z niedoubezpieczenia, wypłata odszkodowania jest zależna od stosunku sumy ubezpieczenia do rzeczywistej wartości mienia.

Określenie zdarzeń losowych

Ponadto może również odpowiada wysokości szkody w granicach sumy ubezpieczenia. Kolejnym krokiem powinno być określenie zdarzeń losowych, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest najwyższe. W przypadku nieruchomości w polskich warunkach klimatycznych nie ma sensu ubezpieczać się od trzęsienia ziemi, podobnie warto zrezygnować z innych zdarzeń, których wystąpienie jest mało prawdopodobne bądź też całkowicie niemożliwe, jak np.: zalanie mieszkania na wysokim piętrze. Musisz również zdawać sobie sprawę z faktu, że im więcej wyłączeń z ubezpieczenia, tym tańsza będzie składka ubezpieczeniowa.

Okres ubezpieczenia

W kwestii okresu ubezpieczenia – zazwyczaj dotyczy on dwunastu miesięcy, jednak elastyczność ofert ubezpieczycieli daje możliwość zmiany terminu. Po tym jak określisz czas trwania ubezpieczenia musisz pamiętać, że im dłuższy okres, tym stosunkowo tańsza będzie składka. Dodatkowo, opłacając składkę z góry, można liczyć obniżenie kwoty składek. Jest również możliwość rozłożenia płatności składki na raty może być również atrakcyjnym rozwiązaniem dla klienta. Informacje dotyczące przedmiotu, zakresu oraz czasu trwania ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposoby ustalania wysokości szkód, a także zasady wypłaty odszkodowań uregulowane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi powinien zapoznać się każdy przed dokonaniem zakupu ubezpieczenia.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz