Ubezpieczenie NNW dla kierowców

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Przykładem dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego jest ubezpieczenie NNW. Jaką ochronę zapewnia nam polisa NNW? Czy warto dodatkowo się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni nie tylko kierowcę pojazdu, ale także przewożonych przez niego pasażerów przed skutkami niefortunnego zdarzenia, które może się przytrafić w czasie wypadku drogowego lub podczas kolizji drogowej.

Jakie zdarzenia obejmuje polisa?

Zawierając ubezpieczenie NNW, otrzymamy odszkodowanie, kiedy odniesiemy uszkodzenia ciała na skutek:

  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu, którego kierowca posiadał polisę NNW;
  • załadowywania lub rozładowywania pojazd objęty ubezpieczeniem;
  • pożaru pojazdu.

Na wypłatę odszkodowania możemy liczyć także wtedy, kiedy na skutek nieszczęśliwego zdarzenia osoba objęta polisą poniesie śmierć.

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania?

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło podczas:

  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu;
  • przebywania w pojeździe podczas postoju;
  • jego naprawy.

Jakie składki będziemy płacić?

Na wysokość składki wpływ ma kilka czynników. Będzie ona uzależniona od wysokości sumy ubezpieczenia, wieku osoby ubezpieczającej się oraz okresu, na jaki zdecydowaliśmy się zawrzeć ubezpieczenie. Sumę ubezpieczenia wybiera sam zainteresowany. Jeżeli zależy nam na otrzymaniu wysokiego odszkodowania, należy wybrać stosunkowo wysoką sumę ubezpieczenia.

Przypadek losowy

Ubezpieczenie NNW dla kierowcówNieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu. Dlatego zawsze warto rozważyć, czy nie warto wykupić ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nawet wybranie wysokiej sumy ubezpieczenie nie sprawi, że będziemy płacić składki, które bardzo mocno nadszarpną nasz domowy budżet. Zaletą ubezpieczenia NNW jest nie tylko zapewnienie ochrony sobie samym i przewożonym przez nas pasażerów. Dodatkową zaletą ubezpieczenia NNW jest także to, że polisa obejmuje zdarzenia nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz