Ubezpieczenia posagowe

Ubezpieczenie posagowe jest doskonałym połączeniem produktu ubezpieczeniowego oraz oszczędnościowego, działa ono na kilka sposobów, standardowo jest to ubezpieczenie wykupowane przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Jednym z kryteriów możliwości wykupienia takiego ubezpieczenia jest wiek, zarówno osoby która ubezpieczenie wykupuje jak i dziecka które ma być objęte ochroną ubezpieczeniową. W większości tworzysz ubezpieczeniowych można wykupić taką polisę nawet dla nastolatka, ale wiek 15 czy 16 lat jest zwykle nie przekraczalną granicą, poza tym największe profity zyskuje się w przypadku gdy jest to ubezpieczenie wykupowane możliwie najwcześniej.

Polisa dla nastolatka

Nie brakuje rodziców którzy wykupują takie ubezpieczenia niedługo po narodzinach swojej pociechy, co jest dosyć rozsądnym posunięciem, pod uwagę brany jest także wiek rodziców, standardowo nie powinien on przekraczać 50 lat w momencie przystępowania do polisy ubezpieczeniowej. Jak działa samo ubezpieczenie ? Rodzice czy też opiekunowie opłacająco miesięczną składkę z tytułu danego ubezpieczenia, a ich środki są odpowiednio inwestowane. Opłat dokonuje się zwykle do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, w zależności od wykupionego wariantu ubezpieczenia. Wtedy też cały zgromadzony kapitał jest wypłacany dziecku, wraz z odpowiednimi odsetkami, czy też tak zwaną dywidendą od kapitału.

Ochrona finansowa

Takie ubezpieczenie jest nie tylko rozsądnym sposobem na oszczędzanie swoich pieniędzy, ale także daje młodym ludziom o wiele lepszy start w dorosłe życie. Dodatkowo zapewniając odpowiednią ochronę finansową dzieci, gdzie ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonych świadczeń w razie śmierci obojga lub jednego z rodziców jak również wtedy gdy na skutek wypadku czy choroby rodzice utracą zdolność do wykonywanej pracy zarobkowej. Automatycznie także w tym momencie obowiązek opłacania kolejnych składek powinien przejąć na siebie ubezpieczyciel co jest w takich sytuacjach jak najbardziej oczywiste. Ubezpieczenie trwać będzie tak samo do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Po tym okresie ubezpieczenie zostanie zakończone.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz