Rodzaje ubezpieczeń samochodów

Właściciele pojazdów mogą wykupić kilka rodzajów ubezpieczeń dla swojego samochodu. Do wyboru mają zarówno obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, jak i dobrowolne.

Ubezpieczenia, jakie mogą kupić właściciele samochodów

W większości z towarzystw ubezpieczeniowych, które działają na terenie Polski właściciele samochodów mogą kupić:

  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
  • Autocasco;
  • assistance;
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tylko jedno z tych ubezpieczeń – od odpowiedzialności cywilnej – jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie to muszą posiadać nie tylko właściciele samochodów, które zostały zarejestrowane w Polsce, ale także wszystkich zarejestrowanych, poruszających się po drogach pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC chroni właścicieli samochodów i innych pojazdów przed finansowymi konsekwencjami szkód, które wyrządzą podczas kolizji drogowej innym uczestnikom ruchu. W przypadku wystąpienia szkody, to towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie na siebie koszty związane z jej naprawieniem.

Ubezpieczenie Autocasco

To jedno z ubezpieczeń dobrowolnych. Bardzo często zakresem ochrony polisa AC obejmuje tylko kradzież samochodu, jego elementów i wyposażenia. Zakres polisy AC może obejmować znacznie więcej ryzyk. Im szerszy będzie jednak zakres polisy, tym wyższa będzie składka. Polisa AC dostępna jest także w wariancie minicasco. Zakres ochrony tego ubezpieczenia jest okrojony, ale odbywa się to kosztem niższej ceny. Poza tym minicasco mogą wykupić właściciele starszych modeli aut.

Ubezpieczenie assistance

Jest ubezpieczeniem pomocowym. Osoby, które wykupią polisę assistance mogą liczyć na pomoc towarzystwa ubezpieczeniowego w sytuacji, gdy podczas podróży samochód zostanie im skradziony czy ulegnie awarii. Polisę assistance koniecznie powinni wykupić osoby, które wybierają się za granicę; koszty holowania zepsutego samochodu na autostradach za granicą mogą być olbrzymie.

Ostatnie ubezpieczenie to NNW, które chroni kierowcę i pasażerów samochodu.

Dowiedz się więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz