Przedstawiciel ds. BHP

20 Sty

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy oraz zapewnienie służba zdrowia. Powinność tę wypełnia we współpracy z pracownikami oraz przedstawicielem załogi ds. bhp. Pracodawca jest odpowiedzialny za opracowanie oceny ryzyka w miejscu pracy, zaplanowanie i zorganizowanie pracy, w razie konieczności wydanie do dyspozycji pomocy i sprzętu ochronnego oraz zapewnienie Ci przeszkolenia i instrukcji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i zdrowia.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie instrukcji oraz odpowiednie stosowanie pomocy i sprzętu ochrony. Masz też obowiązek poinformowania, jeśli zastaniesz warunki stanowiące zagrożenie lub obciążenie. Ocena ryzyka w miejscu pracy to pisemne opracowanie warunków, które mogą mieć znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Prawo NFZ

Zgodnie z prawem nfz informacje, pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka w miejscu pracy co najmniej co trzy lata, lub w razie większych zmian dotyczących warunków pracy. Przedstawiciel załogi ds. bhp to pracownik wybrany i przeszkolony w celu zajmowania się wspólnie z kierownictwem sprawami środowiska pracy. Przedstawiciel pracowników to pracownik wybrany przez kolegów w ramach jednego związku zawodowego do współpracy z kierownictwem w zakresie warunków pracy.

Przedstawiciel załogi ds. bhp

Czasami przedstawiciel pracowników oraz przedstawiciel załogi ds. bhp to jedna i ta sama osoba. Jeśli ulegniesz wypadkowi lub urazowi, lub istnieje takie ryzyko, pracodawca oraz przedstawiciel załogi ds. bhp muszą zostać o tym powiadomieni – ochrona zdrowia. Do nich należy powiadomienie o wypadku czy urazie Inspekcji Pracy oraz ubezpieczyciela. Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, możesz zawsze zwrócić się do przedstawiciela załogi ds. bhp lub do przedstawiciela pracowników. Oni są osobami zaufanymi w miejscu pracy i mają obowiązek dochowania tajemnicy służbowej.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz