Prawo bankowe

Prawem bankowym nazywamy zespół norm prawnych, które regulują powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. wiadomości bankowe Regulacji prawa bankowego dotyczy ustawa z dnia dwudziestego sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.

Ustawa ta określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków. Bank jest utworzony zgodnie z przepisami ustaw i działa na podstawie zezwoleń.

Przepisy prawa bankowego

Prawo bankowe możemy podzielić na: prywatne prawo bankowe, to znaczy prawo umów bankowych, które reguluje zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami; publiczne prawo bankowe, które dotyczy bezwzględnego regulowania obowiązujących zasad funkcjonowania instytucji bankowych, jak na przykład dopuszczalne normy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków informacje bankowe. Zapewne nigdy nie nosisz przy sobie całej posiadanej gotówki. Gdzie ją wówczas przechowujesz? Pieniądze leżące na rachunku w banku są z pewnością bezpieczniejsze niż te schowane w domu. Możesz też czuć się bezpieczniej, gdy masz przy sobie tylko niezbędną ilość gotówki, a reszta leży w banku i nie możesz jej zgubić, nie można jej też ukraść. Dzięki kartom płatniczym czy czekom masz do nich dostęp równie łatwy, jak gdybyś nosił je przy sobie.

Dostęp do bankomatów

Twoje pieniądze powinny dla ciebie pracować. Nie robią tego leżąc w domu. Twoje pieniądze pochodzące z wynagrodzenia, stypendium, czy innych źródeł mogą procentować i tym samym zwiększać swoją wartość. W większych miejscowościach dostęp do bankomatów sprawia, że dostępu do własnych pieniędzy zdeponowanych na koncie nie ograniczają nawet godziny pracy banku. Ponadto coraz więcej sklepów i innych miejsc, w których wydajesz pieniądze, akceptuje płatności kartą. Dajesz ją po prostu kasjerowi, a potem podpisujesz rachunek. aktualności bankowe Kwotę, która widnieje na rachunku, bank pobierze bezpośrednio z twojego konta i przekaże ją na rachunek sklepu. W mniejszych miejscowościach konto nie posiada jeszcze tych zalet, ale jest to zapewne kwestia czasu.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz