Polisy na życie

9 Cze

Najbardziej podstawowym wariantem takiego produktu jest polisa na życie gdzie całość składek inwestuje się po prostu w ochronę swojego życia, czy także zdrowia jeśli ubezpieczenie zapewnia możliwości uzyskania odszkodowania także w takich wypadkach, ale nie jest to jedyny wariant ubezpieczeń z którymi się spotkamy.

Coraz częściej spotkać można się z sytuacją, że ubezpieczenie na życie jest jednocześnie także produktem oszczędnościowo inwestycyjnym, wszak składki i tak trzeba opłacać, dlaczego by więc części z nich nie zainwestować. Towarzystwa ubezpieczeniowe na tym polu oferują wiele ciekawych produktów nad którymi warto jest się oczywiście zastanowić.

Fundusze inwestycyjne

Najbardziej charakterystyczne są tutaj produkty w przypadku których część składki ubezpieczeniowej jest po prostu odprowadzana i inwestowana w określone aktywa. Do najpopularniejszych należą a jakże fundusze inwestycyjne. Z takimi produktami spotykamy się także w bankach, ale tam nie mamy już takiej możliwości inwestowania swoich pieniędzy, jak w przypadku ubezpieczeń. Po pierwsze przy ubezpieczeniach zwykle nie ma ryzyka konieczności odprowadzania podatków od zysków kapitałowych, po drugie natomiast to ubezpieczony decydować może o tym, w które fundusze chce inwestować. Jest to więc zdecydowanie lepsze rozwiązanie, co więcej decyzję tą można w okresie ubezpieczenia zmieniać, jak wiadomo jest to zwykle dosyć długi okres, tak więc zmianie może ulec także ogólna sytuacja gospodarcza, czy też preferencje inwestycyjne ubezpieczonego.

Decyzja po stronie ubezpieczonego

Poza tym to ubezpieczony może zadecydować o tym jaka część składki ubezpieczeniowej przeznaczona będzie na inwestycje, im większa tym wyższe profity uzyskać można będzie oczywiście w przyszłości, z tytułu takich ubezpieczeń wypłacane jest bowiem tak zwane ubezpieczenie na dożycie, które gwarantuje ubezpieczonym dodatkowe świadczenia podobne do tych emerytalnych. Świadczenia te powiązane z ubezpieczeniem na życie mogą być wypłacane oczywiście niezależnie od samego ubezpieczenia na życie. To jak szybko uzyskać można takie świadczenia uzależnione jest także od tego na jak długi okres czasu ubezpieczenie zostało wykupione i przez jaki czas opłacane są składki ubezpieczeniowe.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz