Polisa OC a sprzedaż samochodu

Sprzedaż samochodu w dzisiejszych czasach jest bardzo prosto transakcjom, zważywszy na fakt, iż wzoru tego typu umów są ogólnie dostępne. Trzeba jednak pamiętać, iż sprzedając samochód, nowy właściciel powinien otrzymać, nie tylko komplet kluczyków, lecz także wszystkie wymagane dokumenty. Dowód rejestracyjny, książkę pojazdu, a także ubezpieczenie komunikacyjne, bo to akurat jest bardzo ważny dokument.

Istotną kwestią jest także bezzwłoczne poinformowanie zakładu ubezpieczeń, iż pojazd, na który opiewała polisa, został sprzedany. Koniecznie trzeba będzie też podać pełne dane nowego nabywcy, wraz z numerem pesel bądź dane firmy, jeśli auto zostało sprzedane nie osobie prywatnej. Od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży na nowego nabywcę przechodzi obowiązek terminowego opłacania składek. Jedynym wyjątkiem jest, iż sprzedający mimo faktu sprzedania pojazdu jest zobowiązana wraz z osobą, która go nabyła do opłacenia składki od dnia podpisania umowy do czasu zawiadomienia zakładu o fakcie sprzedania go.

Przekazywanie ubezpieczenia

Ta zasada nie ma jednak charakteru prawnego, lecz jedynie solidarnego, więc jeśli składka OC nie zostanie uiszczona przez jedną ze stron, ubezpieczyciel będzie żądał zapłaty od drugiej strony. Sprzedając pojazd najlepiej wcześniej dopowiedzieć się, jak wygląda ten cały proces z przekazywaniem ubezpieczenia, by nie okazało się, że trzeba będzie ponieść dodatkowe koszty, mimo iż auto ma już nowego właściciela. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie faktu sprzedaży nawet w dniu podpisania umowy, by nie zaistniała okoliczność, iż trzeba będzie opłacać składki za osobę, która kupiła samochód, ale nie ma zamiaru fatygować się po wykup OC. Takie zgłoszenie można zrobić zarówno osobiście, w danym oddziale firmy bądź nawet listownie, wysyłając ksero umowy sprzedaży, lecz wtedy z pewnością taki proces będzie trwał dłużej, lepiej nie ryzykować, jak i osobiście zgłosić ten fakt agentowi.

Ubezpieczenie majątkowe

Takie przekazywanie polisy nie ma zastosowania, jeśli chodzi o ubezpieczenie majątkowe czy mienia bądź życia, jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku sprzedaży, zakupu pojazdu mechanicznego. Brak ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej niesie za sobą poważne konsekwencje a mandaty karne, jak i kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny są naprawdę bardzo wysokie. By się ich ustrzec, warto pamiętać o terminowym opłacaniu składek ubezpieczeniowych bądź, jeśli ważność polisy dobiega końca, trzeba wznowić jej kontynuowanie, by móc legalnie a przede wszystkim bezpiecznie poruszać się po krajowych, jak i zagranicznych drogach.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz