Podróż służbowa

Od listopada 2008 r., kiedy to Sąd Najwyższy w swoim wyroku orzekł, że kierowcy nie wykonują podróży służbowych, nie było jasne, jak w takim razie rozliczać ich wyjazdy. Na szczęście ten stan zawieszenia to już przeszłość – wraz z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym do ustawy o czasie pracy oraz prawo transportowe kierowców dodano nową definicję podróży służbowej.

Zgodnie z nią podróżą służbową jest każde zadanie służbowe polegające na wykonaniu na polecenie pracodawcy. Przepis ten jest, jak widać, niedoskonały – druga część tej definicji podróży służbowej zawiera się w pierwszej części, gdyż przejazd pustym pojazdem, np. po towar, także jest przewozem drogowym.

Delegacja

Mimo to jednak regulacja spełnia zamierzone zadanie, jakim jest uznanie za podróż służbową właściwie każdego wyjazdu wykonywanego przez kierowcę. Bardzo ważne dla przewoźników kwestie zawarto ponadto w przepisach przejściowych transport aktualności. Otóż zamieszczono tam regulacje, które pozwolą uniknąć odpowiedzialności za wypłacanie od listopada 2008 r. diet i nieodprowadzanie od nich składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa przyjmuje bowiem, że w sprawach postępowań administracyjnych, podatkowych, o wykroczenia, karnych oraz karnoskarbowych, które zostały wszczęte, ale nie zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, a były prowadzone w związku z problematyką świadczeń z tytułu podróży służbowych, należy zastosować art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców.

Transport

To oznacza, że należy przyjąć, iż kierowca odbywał podróż służbową transport i w związku z tym miał prawo do świadczeń z tego tytułu, które mogły korzystać ze zwolnień podatkowych oraz z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe zmiany w ustawie o transporcie drogowym omawiamy w artykule Ustawa o transporcie – nowelizacja kwiecień 2010 w kwietniowej aktualizacji Poradnika Przewoźnika. Kiedy ukażą się nowe rozporządzenia do tej ustawy, omówimy je w Nowościach w poradniku.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz