Podatki

Od 1 września 2005 r. Minister Finansów będzie także wydawał pisemne interpretacje podatkowe w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się i nie toczyło postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Taka zmiana wynika z nowelizacji Ordynacji podatkowej. Obecnie uregulowane są dwie instytucje objaśniania prawa podatkowego, które mają uchronić podatników od niekorzystnych konsekwencji, jakie niesie za sobą niejasne i skomplikowane praw podatkowe.

Interpretacje prawa podatkowego

Są to interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego oraz interpretacje dokonywane w indywidualnych sprawach. Interpretacje Ministra Finansów to wszelkie wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego, kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, dotyczące problemów prawa podatkowego. Przy dokonywaniu jednolitej wykładni prawa podatkowego Minister Finansów musi uwzględniać nie tylko orzecznictwo sądów polskich, ale także Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. interpretacja podatkowa Jest to zapis bardzo korzystny dla podatników, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia 2003 r. interpretacje prawa podatkowego podlegają publikacji – powinny być zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Prawo podatkowe

Należy w nim publikować każdą interpretację prawa podatkowego, a także ich zmiany dokonane przez Ministra Finansów. Urzędowa interpretacja Ministra Finansów wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, co oznacza, że są one zobowiązane stosować przepisy prawa podatkowego tak, jak to zostało wskazane w wykładni dokonanej przez Ministra Finansów. Od 1 września 2005 r. Minister Finansów będzie także wydawał pisemne interpretacje w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się i nie toczyło postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wyjaśnienie w sprawie stosowania prawa dotyczy zawsze zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach podatników, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zakaz występowania o indywidualną interpretację obejmuje więc okres od wszczęcia postępowania podatkowego lub kontrolnego do uprawomocnienia się wyroku NSA. Negatywną przesłanką dla skorzystania z uprawnienia stanowi także tocząca się kontrola skarbowa podatki.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz