Rządowe plany zmian

25 Sty
Rządowe plany zmian

Rządowe plany zmian w podziale składki emerytalne nie pozostaną bez wpływu na warszawską giełdę. Jeśli ministerstwa pracy i finansów przeforsują obniżenie części składki trafiającej do otwartych funduszy emerytalnych, ale nie zmienią obowiązujących limitów inwestycyjnych OFE, uderzą w ten sposób w inwestujących … Read More »

Informacje finansowe

24 Sty
Informacje finansowe

Jeżeli chcesz założyć konto w Banku, musisz wiedzieć, że Istnieje kilka sposobów na założenie konta bankowego. Przedstawiamy zalety i wady każdego z rozwiązań. Jak najszybciej i najłatwiej założyć konto z dostępem przez internet, czyli internetowe? Jak założyć konto? Są 2 sposoby … Read More »

Cyfryzacja mediów elektronicznych

23 Sty
Cyfryzacja mediów elektronicznych

Proces cyfryzacji mediów elektronicznych  uzależniony jest od dwóch niekończących się sporów. Jeden to rywalizacja formacji politycznych, która zwykle kończy się przekreśleniem dorobku w tej dziedzinie poprzedników, drugi – to spór regulatorów – medialnego i telekomunikacyjnego. przegląd prasy Wystarczy spojrzeć do … Read More »

Prawo bankowe

21 Sty
Prawo bankowe

Prawem bankowym nazywamy zespół norm prawnych, które regulują powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. wiadomości bankowe Regulacji prawa bankowego dotyczy ustawa z dnia dwudziestego sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.

Podróż służbowa

21 Sty
Podróż służbowa

Od listopada 2008 r., kiedy to Sąd Najwyższy w swoim wyroku orzekł, że kierowcy nie wykonują podróży służbowych, nie było jasne, jak w takim razie rozliczać ich wyjazdy. Na szczęście ten stan zawieszenia to już przeszłość – wraz z nowelizacją … Read More »

Przedstawiciel ds. BHP

20 Sty
Przedstawiciel ds. BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy oraz zapewnienie służba zdrowia. Powinność tę wypełnia we współpracy z pracownikami oraz przedstawicielem załogi ds. bhp. Pracodawca jest odpowiedzialny za opracowanie oceny ryzyka w miejscu pracy, zaplanowanie i zorganizowanie pracy, … Read More »

Regulamin ZFŚS

19 Sty
Regulamin ZFŚS

To od pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej lub przedstawiciela załogi (gdy w szkole nie funkcjonują związki zawodowe) zależy oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych, możliwość ich umorzenia oraz uzyskanie pomocy bezzwrotnej mieszkaniowej i świadczenia socjalne.

Emerytury

18 Sty
Emerytury

Odprawa emerytalna (rentowa) to jednorazowe, obowiązkowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (art. 92 Kodeksu pracy). Prosty z pozoru przepis w praktyce rodzi wiele wątpliwości i nieporozumień o emeryturach.

Ubezpieczenia zdrowotne

17 Sty
Ubezpieczenia zdrowotne

Wśród ubezpieczeń, ubezpieczenia zdrowotne są o tyle ciekawe, gdyż, jak mawiają ekonomiści, w tej dziedzinie nie wypracowano jeszcze satysfakcjonującego rozwiązania. W niektórych państwach jest źle, a w pozostałych jeszcze gorzej. Zobaczmy, gdzie leży to gorzej.

Aktualności ZUS

16 Sty
Aktualności ZUS

Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia nie istnieje, gdy zleceniobiorca pozostaje poza stosunkiem zlecenia w zatrudnieniu pracowniczym i zarabia w związku z tym kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.