Ochrona związana z ubezpieczeniem na życie

Ubezpieczenie na życie jest często produktem ubezpieczeniowym oferowanym z licznymi, dodatkowymi opcjami, które powodują że ubezpieczenie to staje się zdecydowanie bardziej atrakcyjne.

Należy o tym pamiętać kiedy decydujemy się na wykupienie ubezpieczenia, jest to oczywiście zwykle ochrona na skutek śmierci, a świadczenie z tytułu ubezpieczenia wypłacane jest rodzinie, może także pomóc pokryć koszty pochówku, ale warto jest zastanowić się nad dodatkowymi opcjami, które znacznie rozszerzają zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu takiego właśnie ubezpieczenia.

NNW

Można też ewentualnie wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale korzystniejszy jest w tym wypadku zakup ubezpieczenia w pakiecie. Ubezpieczenie na życie może dawać ochronę także w przypadku chorób czy wypadków, dotyczy to zwykle tylko i wyłącznie ubezpieczeń z opcjami dodatkowymi gdzie poziom takiej ochrony jest zdecydowanie wyższy. W razie wypadku czy kalectwa ubezpieczyciel w związku z takim ubezpieczeniem zobowiązuje się do wypłaty stosowanego odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej. Wypłata takiego świadczenia nie oznacza bynajmniej, że ubezpieczenie przestaje obowiązywać i chronić na przykład na skutek śmierci ubezpieczonego, o ile nadal opłacane będą składki na takie ubezpieczenie.

Opłacanie składek

Ubezpieczony może tego dokonywać samodzielnie, ale jeśli na skutek wypadku który poniósł utracił on zdolność do wykonywania pracy zarobkowej to obowiązek opłacania kolejnych składek ubezpieczenia na życie można przesunąć na towarzystwo ubezpieczeniowe, które przejmuje na siebie ten obowiązek podobnie jak ma to zresztą miejsce w przypadku ubezpieczeń posagowych wykupywanych zwykle dla dzieci. Wypłata świadczeń jak i jednorazowych odszkodowań oczywiście nie nastąpi jeśli wypadek kwalifikuje się do wyłączeń ujętych w polisie ubezpieczeniowej, zwykle są to wypadki, do których przyczynić mógł się w różny sposób sam ubezpieczony, czy też inne szczególne sytuacje. Należy o tym oczywiście pamiętać kiedy wykupuje się ubezpieczenie na życie charakteryzujące się konkretnymi parametrami.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz