Kto może być uposażonym

W przypadku niektórych ubezpieczeń pojawić może się definicja tak zwanego uposażonego. Jest to osoba, która jest upoważniona do otrzymania odszkodowania w razie zaistnienia określonego w polisie ubezpieczeniowej zdarzenia. Najczęściej takie osoby są wskazywane przy ubezpieczeniach na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków, kiedy jednym ze zdarzeń, które ubezpieczenie obejmuje jest śmierć ubezpieczonego. Uposażonych ubezpieczony wskazuje sam. Ich liczba z reguły nie jest ograniczana przez ubezpieczyciela, tak więc przynajmniej teoretycznie uposażonych może być bardzo wielu, w praktyce raczej jest ich maksymalnie kilku.

Podział procentowy

Ubezpieczony nie tylko wskazuje uposażonych ale również określa sposób w jaki podzielona zostanie pomiędzy nich wysokość wypłacanego odszkodowania. Podział, który się w takich wypadkach stosuje jest najczęściej podziałem procentowym, określanym już w momencie przystępowania do polisy ubezpieczeniowej. W późniejszym czasie można jak najbardziej podział ten zmienić dostosowując go do swoich wymagań i potrzeb. Możliwe jest także dodanie nowych osób uposażonych. Kupujący ubezpieczenia mylnie sądzą, że może być to tylko i wyłącznie osoba spokrewniona. Co prawda niekiedy po wskazaniu uposażonego, ubezpieczony wskazuje w polisie także poziom pokrewieństwa, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby uposażonym była osoba nie spokrewniona w żadnym stopniu z ubezpieczonym.

Firma lub fundacja

Nie musi być to nawet osoba fizyczna. Jak najbardziej uposażonym może być osoba prawna czyli firma, instytucja lub fundacja wskazana przez ubezpieczanego. Także wtedy oczywiście określany jest procentowy zakres udziału w ewentualnym odszkodowaniu. Uposażonym może być także tylko jedna, wybrana przez ubezpieczonego osoba. W każdym przypadku łączna suma udziału w odszkodowaniu równa powinna być 100%, czyli całości wypłacanego odszkodowania. Podział jest jednakże w pełni dowolny i może być ustalany samodzielnie przez osobę ubezpieczoną. Można w tym wypadku zasięgnąć także porady ekspertów w zakresie sposobu podziału składki ubezpieczeniowej, opylanego z punktu widzenia ubezpieczonego.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz