Koszty związane z leczeniem ofiar wypadków komunikacyjnych

 Jeżeli chodzi o stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych to pozytywnie odniósł się on do planowanych kierunków zmian, które mają na celu dodatkowe obciążanie podwyższonymi składkami za ubezpieczenie oc osób, które dopuściły się wykroczenia bądź przestępstwa poprzez jazdę stanie nietrzeźwości lub po użyciu innych środków w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Należy dodać, że Rzecznik od wielu lat pozostaje zdecydowanym zwolennikiem radykalnych, możliwie jak najszerszych działań w tym zakresie. Ponadto zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych to oprócz sankcji karnych prewencyjną i wyjątkowo efektywną jest sankcja finansowa. Okazuje się, że bardzo często kara finansowa jaka zostaje nałożona zmusza do zastanowienia się potencjalnego sprawcy przed podjęciem określonych czynności. Rzecznik wyrażał nadzieję, iż wprowadzenie regulacji w tym zakresie, a następnie odpowiednie jej medialne nagłośnienie poprawi sytuację w tym obszarze.

Kara finansowa

W ocenie Rzecznika zasadnym w przyszłości wydaje się powrót do tych pomysłów, gdyż pewnego rodzaju kara finansowa co do zasady wydawała się rozwiązaniem słusznym w możliwie szerokim wspieraniu działań na rzecz przeciwdziałania pladze pijanych kierowców na polskich drogach. Kolejną kwestią jaka to okazała się w pełni zasadniczą dla projektu jest obciążenie sprawców wypadków drogowych kosztami leczenia ich ofiar występujące w znacznej części systemów prawnych, w tym również w krajach wspólnoty europejskiej. Można zatem sądzić, że polski projekt regulacji jest to kolejny krok do upowszechniania tego typu rozwiązań w dostępnych systemach prawnych.

Poszerzenie zakresu ochrony

Abstrahując od oceny słuszności tego typu rozwiązań systemowych, zarówno pierwotne jak i ostateczne propozycje resortu zdrowia wywołują szereg wątpliwości konstytucyjnych, cywilnoprawnych i funkcjonalnych. Temat bardzo mocno wiąże się z ubezpieczenie komunikacyjne, które konieczne staje się do wykupienia. Wymagane jest zatem jego poszerzenie o dodatkowy zakres, aby móc korzystać z szerszej ochrony.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz