Jakie zadania można sfinansować z dotacji unijnych?

Dotacje unijne dla firm to doskonały sposób, by zrealizować zadania związane z rozwojem i modernizacją przedsiębiorstwa. Istnieją również programy, z których mogą skorzystać osoby planujące założenie własnej działalności.

Jakie zadania można sfinansować z dotacji unijnych?Korzystając z możliwości, jakie zapewniają wspomniane dotacje unijne, można pozyskać określoną pulę środków finansowych, przeznaczonych na założenie, rozwój lub modernizację firmy.

Należy jednak pamiętać, że dotacje unijne powinny być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w projekcie, zgodnie z wymogami znajdującymi się w regulaminie konkursowym. Ostatnim etapem działania jest rozliczenie finansowe i techniczne projektu, czyli wykazanie, że pozyskane środki zostały wydatkowane zgodnie z założeniami.

Zakładanie działalności

Dofinansowanie dla firm może mieć różny charakter. Zadania te zazwyczaj są realizowane w postaci konkursów, nie mniej jednak istnieją także alternatywne propozycje, czego przykładem są środki unijne dla osób bezrobotnych, planujących założenie własnej działalności.

Wbrew pozorom zadanie to wymaga merytorycznego i technicznego przygotowania, czyli napisania odpowiedniego projektu. Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz korzyści, jakie zapewni ono osobie ubiegającej się o dotację oraz docelowym odbiorcom produktu.

Środki trwałe

Dotacje unijne dla firm to pomoc bezzwrotna, należy jednak pamiętać, że pozyskane środki muszą być wydatkowane zgodnie z zaakceptowanymi przez organizatora zadaniami. Zasadniczo fundusze unijne należy przeznaczyć na tzw. środki trwałe, głównie maszyny i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki.

W zależności od profilu firmy mogą to być maszyny budowlane, krawieckie, kasy fiskalne czy też urządzenia komputerowe lub multimedialne. Pozyskane środki można także przeznaczyć na wyposażenie wnętrz, zakładając, że działanie to dotyczy pomieszczeń o charakterze publicznym.

Konieczność rozliczenia finansowego oraz merytoryczno-technicznego pozyskanej dotacji dotyczy również firm działających od dłuższego czasu, korzystających z unijnego rozwiązania w celu modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa.

Więcej na http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/doradztwo-fundusze-unijne

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz