Dostawcy gazu ziemnego – jak zmienić operatora?

Dostawcy gazu ziemnego - jak zmienić operatora?Bardzo dużo osób wie, że istnieje możliwość zmiany dostawcy prądu, jednak niewielka liczba osób jest świadoma, że to samo można zrobić w przypadku operatorów dostarczających gaz. Unia Europejska nakazała firmom obracającym tym paliwem sprzedaż części surowca na wolnym rynku dzięki czemu polski rynek stanie się bardziej otwarty i przede wszystkim konkurencyjny.

Dostawcy gazu ziemnego – kilka podstawowych informacji

Obecnie na terenie naszego kraju firm dostarczających paliwo gazowe jest ponad 144 i z każdym miesiącem liczba ta rośnie. Należy pamiętać, że nie wszystkie one działają na terenie całego kraju – niektóre świadczą swoje usługi jedynie lokalnie. Ponadto nie wszyscy dystrybutorzy świadczą usługi osobom prywatnym – część z nich dostarcza paliwo jedynie do dużych firm i przedsiębiorstw. Trzeba podkreślić, że w 2014 roku dostawcę gazu ziemnego zmieniło jedynie 2 tysiące osób, w roku poprzednim było ich pięć razy mniej. Świadczy to o tym, że ludzie są coraz bardziej świadomi zmian i możliwości i coraz chętniej z nich korzystają.

Zmiana umowy z dostawcą

Na początku należy zawrzeć nową umowę z nowo wybranym dostawcą. Następnie konieczne będzie wypowiedzenie starej umowy z dotychczasowym dystrybutorem. Po zawarciu umowy fakt ten należy zgłosić Polskiej Spółce Gazowniczej, która zarządza wszystkimi sieciami. Bardzo wygodną opcją jest upoważnienie kogoś, np. nowego dostawcę do załatwienia całej papierologii za klienta. Wówczas nowa firma bierze na siebie wszystkie formalności związane ze zmianą operatora począwszy od wypowiedzenia starej umowy, przygotowanie zawiadomienia o zmianie sprzedawcy oraz dostarczenie go do dotychczasowego operatora. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zmiana operatora nie powinna wprowadzać żadnych zakłóceń jeśli chodzi o ciągłość dostaw gazu. Podpisując nową umowę trzeba dokładnie sprawdzić starą, aby nie było tak, że stara jeszcze nie wygaśnie, natomiast nowa już wejdzie w życie i będzie obowiązywać. Nie może być również zbyt dużych przerw w dostawie gazu.

Zobacz też: http://www.cryogas.pl

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz