Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne

11 Mar

Każdy kierowca zobowiązany jest do posiadania podstawowego ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej, zwanego w skrócie OC. Nie jest to jednak jedyna polisa, którą możemy objąć nasz samochód. Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne – assistance, pomoc prawna, ubezpieczenie szyb i NNW – oferują więcej możliwości, które pozwolą nam uchronić się przed następstwami uszkodzeń czy kradzieży samochodu lub pomogą w razie potrzeby konsultacji prawnej.

Jednym z dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych jest ubezpieczenie assistance, które zapewnia pomoc techniczną i medyczną w razie wypadków czy awarii. Może ono obejmować np. holowanie i naprawę pojazdu do określonej kwoty, transport kierowcy i pasażerów z miejsca wypadku, miejsc na parkingu strzeżonym czy też dostarczenie paliwa, kiedy zabraknie go na trasie. Assistance często dodawane jest jako gratis (o okrojonym zasięgu) do polis OC i AC.

Mało znane, choć równie pomocne i praktyczne jest ubezpieczenie pomocy prawnej, gwarantujące pokrycie kosztów porady prawnej w sytuacji, dotyczącej użytkowania samochodu. Ochrona prawna zapewniana przez tą polisę dotyczy również opłat sądowych w następstwie wypadku, kosztów procesu i adwokata w razie rozpoczęcia postępowania karnego, a także naruszania lub podejrzenia o nieprzestrzeganie przepisów drogowych.

Kolejną dodatkową polisą jest ubezpieczenie szyb, które gwarantuje zwrot kosztów ich naprawy lub wymiany w przypadku kolizji, uszkodzenia przez osoby trzecie, warunki pogodowe lub inne czynniki zewnętrzne. Należy jednak sprawdzić, do jakiej kwoty ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy lub wymiany szyb.

Bardziej znanym i dość często wybieranym ubezpieczeniem dodatkowym jest NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy ono skutków wypadku w postaci uszkodzeń ciała lub śmierci kierowcy oraz pasażerów. Polisa NNW jest bezimienna, co oznacza, że ubezpiecza wszystkie osoby, znajdujące się w danej chwili w samochodzie (jeśli tylko ich liczba nie przekracza ilości miejsc w określonym pojeździe). Kwota należna z tytułu ubezpieczenia NNW ustalana jest w zależności od stopnia uszkodzenia ciała i wynosi 5, 10 lub 20 tysięcy zł. Przed podpisaniem polisy należy jednak sprawdzić, czy obejmuje ona również następstwa wypadów za granicą.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz