Emerytury

Odprawa emerytalna (rentowa) to jednorazowe, obowiązkowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (art. 92 Kodeksu pracy). Prosty z pozoru przepis w praktyce rodzi wiele wątpliwości i nieporozumień o emeryturach.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Prawo gospodarcze jest to zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne, powstające w procesie produkcji dóbr i świadczenia usług. Normy te nie mają jednorodnego charakteru i można wśród nich wyróżnić dwie podstawowe grupy tj. normy o […]

Prawo karne

Udając się do osiedlowego sklepu, po krótkiej konwersacji z sympatyczną Panią ekspedientką, istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda nam się dostać coś „na zeszyt”. Niestety sytuacja, która być może wpływa pozytywnie na relacje interpersonalne, pod względem prawnym stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe i podlega to pod […]