Czy warto zakładać własną działalność?

Rozpoczęcie pracy na własny rachunek, czyli podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej, wymaga od nas dużych pokładów cierpliwości oraz podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania tego typu formy w świetle prawa podatkowego. Na początku mogą pojawić się problemy i zawiłości, dlatego niezbędna okaże się pomoc […]

Chcesz wziąć rozwód? Skorzystaj z pomocy prawnika

Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna. Jeszcze trudniejsze wydaje się być przebrnięcie przez całą związaną z nim procedurę prawną. Odpowiednie przygotowanie dowodów, właściwe sformułowanie wniosków i żądań, które zamierzamy umieścić w pozwie rozwodowym, odpowiednie stawianie pytań podczas przesłuchania świadków i prawidłowe sporządzanie pism procesowych może […]

Prawo spadkowe

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza to, że spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Wydaje się to być sprzeczne z podstawowym odczuciem moralnym, zgodnie z którym bliscy zmarłego, zwykle pomagający mu gromadzić spadek, powinni także odnieść jakąkolwiek […]

Banki internetowe

Teraz nie tylko można dostać już kredyt bez wkładu własnego, ale są już banki, w których o kredyt hipoteczny 110 procent wartości nieruchomości można się śmiało ubiegać i co najbardziej istotne taki kredyt dostać. Pierwsze w tym kierunku poszły banki internetowe. Po nich 105 procent wartości nieruchomości […]

Rządowe plany zmian

Rządowe plany zmian w podziale składki emerytalne nie pozostaną bez wpływu na warszawską giełdę. Jeśli ministerstwa pracy i finansów przeforsują obniżenie części składki trafiającej do otwartych funduszy emerytalnych, ale nie zmienią obowiązujących limitów inwestycyjnych OFE, uderzą w ten sposób w inwestujących w GPW wszystko o emeryturach.