Cyfryzacja mediów elektronicznych

Proces cyfryzacji mediów elektronicznych  uzależniony jest od dwóch niekończących się sporów. Jeden to rywalizacja formacji politycznych, która zwykle kończy się przekreśleniem dorobku w tej dziedzinie poprzedników, drugi – to spór regulatorów – medialnego i telekomunikacyjnego. przegląd prasy Wystarczy spojrzeć do sprawozdania KRRiT za rok ubiegły, […]

Prawo bankowe

Prawem bankowym nazywamy zespół norm prawnych, które regulują powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. wiadomości bankowe Regulacji prawa bankowego dotyczy ustawa z dnia dwudziestego sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.

Przedstawiciel ds. BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy oraz zapewnienie służba zdrowia. Powinność tę wypełnia we współpracy z pracownikami oraz przedstawicielem załogi ds. bhp. Pracodawca jest odpowiedzialny za opracowanie oceny ryzyka w miejscu pracy, zaplanowanie i zorganizowanie pracy, w razie konieczności wydanie do […]

Różowe kwiaty

W zależności od okazji wybieramy różne rodzaje kwiatów. Związane jest to przede wszystkich z ich ogólnie przyjętą symboliką, dotyczącą zarówno koloru wręczanych kwiatów, jak i ich odmiany. Chcąc dostosować bukiet do danej okazji, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka czynników.